hathloul bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud

Hoàng tử hathloul bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud (1941-c. ngày 29 tháng 12 năm 2011), là con trai thứ ba của người con trai của King Abdul Aziz Al Saud. Không cho bất kỳ vị trí chính trị trong chính phủ của Vương Quốc và dỡ để riêng của mình.

Ghế Al Hilal năm 1392 đến 1398, cho đến khi ông qua đời các thành viên danh dự trong các câu lạc bộ.

Trong suốt bệnh dài và tiếp tục nơi năm qua điều hướng giữa thủ đô, và chữa trị y tế thành phố, Hoàng tử Sultan bbenban bắc của Riyadh. Ngày 29 tháng 9 năm 2012 qua đời tại một bệnh viện ở Thụy sĩ qua đời vì bệnh tật. Tang lễ của ông được tổ chức vào ngày 30 tháng 9 năm 2012 tại Masjid Al-Haram ở Mecca.

مكتبة الصور

مكتبة الفيديو

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Flag Counter