Mamdouh bin Abdulaziz Al Saud

Mamdouh bin Abdulaziz Al Saud (1939), những 28 người con trai của Vua Abdul Aziz, con trai của công chúa nam Tháng Mười Một cô gái Nawaf bin Nouri al-Shaalan.

Năm 1406 H, tương ứng với năm 1986, được bổ nhiệm làm Emir của khu vực Tabuk và đến năm 1407, và sau đó được bổ nhiệm làm chủ tịch «Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược» mà vẫn chủ trì thậm chí hỏi lý do.

Ông kết hôn với công chúa Faïza cô gái Nayef bin Nawaf bin Nouri al-Shaalan và cặp đôi này đã có:
Hoàng tử Nawaf.
Hoàng tử Sultan bin Abdulaziz bin Mamdouh
Hoàng tử Talal Bin Abdulaziz bin Mamdouh
Hoàng tử Nayef bin Abdulaziz bin Mamdouh.
Hoàng tử Sultan bin Abdulaziz bin Mamdouh
Hoàng tử Abdul Aziz bin Mamdouh

مكتبة الصور

مكتبة الفيديو

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Flag Counter