mousaid bin Abdul Aziz Al Saud

mousaid bin Abdul Aziz Al Saud (1341 AH / 1923-1434 AH / ngày 19 tháng 8 năm 2013), con trai của người vô thần mười người con trai của Nam King Abdul Aziz Al Saud người vợ của mình, công chúa jawhara cong Saad. Mù, nó có xu hướng văn học và thơ ca cho vay, và một ít xuất hiện trong các phương tiện truyền thông đã không tham gia vào đời sống chính trị tại ả Rập Saudi kể từ khi ra đời. Và những người khác như nó ở Sơn phục vụ hội đồng Prince Bandar. Trợ lý Hoàng tử không có bất kỳ vị trí chính trị, và là người ủng hộ King Saud và từ chối ký Qrarkala vào năm 1964. Cho biết con trai ông, Hoàng tử Abdul Rahman bin phụ tá ở một trong số bài thơ của ông mù cha của ông quan sát thấy cái nhìn sâu sắc nhưng mạnh mẽ.

Tòa án Hoàng gia ả Rập Saudi đã công bố vào ngày thứ hai 2013/08/19 10/12/1434 tương ứng với cái chết của ông ở thành phố Riyadh

مكتبة الصور

مكتبة الفيديو

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Flag Counter