Majed bin Abdul Aziz Al Saud

Hoàng tử Majed bin Abdul Aziz Al Saud (1938-12 tháng 4 năm 2003), cựu Thống đốc khu vực Makkah. Nó là thứ hai mươi sáu của các con trai của vua Abdul Aziz, con đực.

Năm 1395 H, tương ứng với năm 1975, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Municipal và Nông thôn, và năm 1980 được bổ nhiệm làm thống đốc của Mecca sau khi Hoàng tử Fawaz bin Abdul Aziz Al Saud cô lập sau Grand Mosque Thu giữ và vẫn là một hoàng tử họ cho đến năm 1999 khi ông được thuyên giảm các dấu hiệu của nó theo yêu cầu của mình và rằng do bệnh tật.

مكتبة الصور

مكتبة الفيديو

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Flag Counter