Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al Saud

Hoàng tử Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al Saud (1931-), thứ trưởng bộ quốc phòng và Aviation của ả Rập Saudi của quá khứ. Là con trai của King Abdul Aziz, 16, và mẹ ông là công chúa Hessa bint Ahmed al-Sudairi, là một trong các tiêu đề Sudairi bảy cái gọi là.

Sau cái chết của cha mình, ông đã tham gia một thời gian trường học ở California, Hoa Kỳ, trường dạy Trung học ra quyết định đưa ra chương trình đặc biệt để chuẩn cho sinh viên vào học trường quân sự và sau đó theo học tại học viện quân sự ở San Diego, và sau đó gia nhập khoa kinh tế đại học California.

Và các chính trị nhập vào chỉ trong 1403 h vào năm 1983 khi King Fahd được bổ nhiệm làm thứ trưởng bộ quốc phòng và hàng không. Ông vẫn ở trong bài viết cho đến khi 9 Muharram 1432 h 5 tháng 11 năm 2011, khi vua Abdullah cho kết thúc các ông đăng bài của mình sau khi ông từ chối thề trung thành với hoàng tử Nayef là Thái tử.

مكتبة الصور

مكتبة الفيديو

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Flag Counter