Abdul ilah bin Abdul Aziz Al Saud

Hoàng tử Abdul ilah bin Abdul Aziz Al Saud (1939-) cố vấn cho vua Salman bin Abdulaziz Al Saud. Con trai hai mươi thứ chín của King Abdul Aziz con trai nữ công chúa Haya Bint Sa’ad Al-Sudairy.

Ông học tại Saint Hz sau đó đã đi vào để hoàn thành nghiên cứu của mình tại Hoa Kỳ. Năm 1400 e Amir Qaseem vùng mắt, và hoàng tử đến năm 1412, trong 1419 bổ nhiệm Emir jawf vào năm 1423. Năm 1429 e bổ nhiệm của vua Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, và vẫn là một cố vấn cho vua Salman bin Abdulaziz.

مكتبة الصور

مكتبة الفيديو

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Flag Counter