Mishari ibn Abd-El-Rahman Ibn Hassan ibn meshary Ibn Soud

Mishari ibn Abd-El-Rahman Ibn Hassan ibn meshary Ibn Soud ibn Muhammad Ibn muqrin bin markhan (1201-1250/1834 CE) và Imam Turki Bin Abdullah, một người Anh em họ của khác liên quan đến dự án và các địa điểm gần nhất quốc gia Anh trai miễn phí các dự án trực tiếp của Imam Turki Bin Abdullah; của Al Saud, nắm tiểu Riyadh năm 1249 sau vụ ám sát ông chú Imam Turki Bin Abdullah bin Mohammed Al-Saud, thông qua một ông công chức và Ibrahim Bin Hamzah

مكتبة الصور

مكتبة الفيديو

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Flag Counter