Mamdoh bin Abdulaziz Al Saud

Mamdoh bin Abdulaziz Al Saud (1939), 28 od sinova kralja Abdul Aziz, sin princeze muški Nov devojka Nawaf bin Nuri al-Shaalan.

U 1406 H, koja odgovara 1986 godine, imenovan je Emir od Tabuk regiona i na godinu 1407, a kasnije imenovanih predsednik «centra za strateške studije» koji je ostao chaired ni zamoljen je oslobodjen.

Oћenio princezu Faiza devojku bin Nayef bin Nawaf Nuri al-Shaalan i imao je par:
Princ Nawaf.
Princ Sultan bin Mamdoh bin Abdulaziz
Princ Talal Bin Mamdouh bin Abdulaziz
Princ Nayef bin Mamdouh bin Abdulaziz.
Princ Sultan bin Mamdouh bin Abdulaziz
Princ Abdul Aziz bin Mamdouh

مكتبة الصور

مكتبة الفيديو

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Flag Counter