Bendar bin Abdul Aziz Al Saud

Princ Bendar bin Abdul Aziz Al Saud (1341/1923), 10 sin sinova kralja Abdul Aziz Al Saud mužjaci i spadala je njegova braća posle kralja Fahd odmah, a majka mu je princeza uniformu savijanja. Ne pretpostavlja neki zvaničan stav u državi od njenog osnivanja, predstavljen njegov sin, princ Faisal u obliku odanosti.
Njegove supruge
Princeza Sumaya borila Abdul-Rahman bin Mohammed bin Muamera
Princeza muneerah borila Mohammad Al-subai’i algebras Cloaca
Princeza alanoud borila Abdulrahman Al-Muhanna Muhanna khail
Njegovi sinovi
Princeza alanoud
Princ Faisal.
General-major princ kopilot Mansura
Princ Kalid (savetnik kralja Salman bin Abdul Aziz)
Princeza nouf
Princeza noura
Princ Abdul Aziz
Princ Turki (komandant baze kralj Abdul Aziz)
Princ Bendar je rođen u 1965 i biznismen je udata za princezu nouf borila Mashhur bin Abdul-Aziz
Princeza madawi
Princ Fahd
Princ Bendar bin Sultan i pesnik čiji je nadimak balnomas
Dr. Abdul Rahman. Jak je doktorat u hemijski inženjering
Princeza Sara
Princ Saud
Princ Bendar za bin Abdulah bin Abdel Aziz, zamenik upravnika odbora kralj centra za mlade
Princ Favaz
Princ Salman
Princeza Haife

مكتبة الصور

مكتبة الفيديو

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Flag Counter