Mishari ibn Abd-El-Rahman Ibn Hassan ibn meshary Ibn Soud

Mishari ibn Abd-El-Rahman Ibn Hassan ibn meshary Ibn Soud ibn Muhammad Ibn muqrin bin markhan (1201-1250/1834 CE) i imama Turki Bin Abdulah, rođak za druge povezane projekte i bliže imama Turki Bin Abdulah besplatne direktne projekte brat naciji; od Al Saud, zauzeli emirat Rijad godine 1249 posle atentata na njegov ujak imama Turki Bin Abdulah bin Mohammed Al-Saudom, kroz jedan od njegove sluge i Ibrahim Bin Hamzah

مكتبة الصور

مكتبة الفيديو

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Flag Counter