Two Holy Mosques projects

Videos

عن الموقع

laman web Raja Salman adalah laman web terbesar untuk memperkenalkan Raja Salman, Arab Saudi, dan laman web ini termasuk Kingdom sejak penubuhannya sehingga sekarang, dan matlamat untuk laman web ini adalah: Memperkenalkan Raja Salman dan anak-anaknya dan perbuatan-Nya. Takrif Syarikat bahawa Arab Saudi dan empat daripada rajanya. Definisi anak-anak Raja Abdul Aziz Al Saud dan anak-anaknya. Belajar tentang pelancongan di Arab Saudi dan kawasan-kawasan pelancongan utama. Belajar tentang berita Arab Saudi.
More
Flag Counter