ممدوح بن عبدالعزیز آل سعود

ممدوح بن عبدالعزیز آل سعود (1939)، بیست و هشتم از پسران ملک عبدالعزیز، فرزند شاهزاده مرد نوامبر دختر نواف بن نوری الشعلان.
در 1406 H، مربوط به سال 1986، امیر تبوک منطقه و به سال 1407 منصوب شد، و بعد از رئيس جمهور «مرکز مطالعات استراتژیک» که باقی مانده ریاست حتی معاف پرسید منصوب شد.
او شاهزاده خانم فائزه دختر نایف بن نواف بن نوری الشعلان ازدواج کرده و صاحب حال:
شاهزاده نواف.
شاهزاده سلطان بنممدوح بن عبدالعزیز
شاهزاده طلال بنممدوح بن عبدالعزیز
شاهزاده نایف بنممدوح بن عبدالعزیز
شاهزاده سلطان بنممدوح بن عبدالعزیز
شاهزاده عبدالعزیز بنممدوح بن عبدالعزیز

مكتبة الصور

مكتبة الفيديو

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Flag Counter