مساعد بن عزيز آل سعود

مساعد بن عزيز آل سعود  (۱۳۴۱/1923-1434/19 ژانویه 2013)، یازدهمین فرزند پسر پادشاه  عزيز آل سعود خود مردان همسر شاهزاده  بنت سعد آل . او کور و تمایل او به ادبیات و شعر و حضور چند در رسانه ها است و نه در زندگی سیاسی در عربستان سعودی از سال تاسیس آن شرکت نکرد. و مثل پسرش بیعت شاهزاده بندر شرکت. آیا شاهزاده دستیار به هر دفتر سیاسی و حامی سعود پادشاه بود و به ثبت در سال 1964. او پسرش شاهزاده  بن دستیار در یکی از اشعار او با دید کور اما قدرتمند بینش خود را گفت.

دادگاه سلطنتی عربستان سه شنبه اعلام کرد 2013/04/19 دستیار 1434/10/12 مرگ در ریاض.

مكتبة الصور

مكتبة الفيديو

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Flag Counter