ماجد بن عبدالعزیز آل سعود

شاهزاده ماجد بن عبدالعزیز آل سعود (1938-1912 آوریل 2003)، فرماندار سابق استان مکه. این بیست و ششم از پسران ملک عبدالعزیز، پسر مردان است.
در 1395 ، مربوط به سال 1975، او وزیر امور شهری و روستایی منصوب شد، و در سال 1980 پس از شاهزاده فواز بن عبدالعزیز آل سعود فرماندار مکه منصوب شد ایزوله پس از تصرف مسجدالحرام، و یک شاهزاده آنها را تا سال 1999 باقی ماند هنگامی که از نشانه های آن را در درخواست خود و برطرف شد به دلیل بیماری.

مكتبة الصور

مكتبة الفيديو

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Flag Counter